Smo partnerji v naslednjih projektih:

Naziv operacije

Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju KGS Krajnc d.o.o.

»E-POSLOVANJE 2019-2022«

Opis operacije

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo partner v okviru projekta E-poslovanje 2019-2022, in sicer pri naslednjih ukrepih:

  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno – prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 29.421,00 EUR v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen operacije je podpora vstopu v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečevanje mednarodne konkurenčnosti.
Cilj operacije je preko vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja izboljšati položaj na obstoječih tujih trgih, vzpostavitev pogojev za vstop na nove trge ter s tem izboljšati mednarodno konkurenčnost podjetja KGS Krajnc d.o.o.

Rezultati operacije:

  • udeležba na digitalnem sejmu
  • vzpostavljena spletna stran v 3 tujih jezikih
  • vzpostavljena spletna trgovina v treh tujih jezikih
  • narejen produktno – prodajni video namenjen za tuje trge
  • izvedeno izobraževanje na temo Industrije 4.0

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru projekta Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju KGS Krajnc d.o.o. »E-POSLOVANJE 2019-2022«, ukrepa 6: Krepitev kompetenc – usposabljanje, je bilo 20.06.2019 in 27.06.2019 izvedeno usposabljanje za zaposlene v podjetju KGS Krajnc d.o.o., v skupnem trajanju 8 ur, z namenom krepitve kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije. Izvajalec izobraževanja je bilo podjetje Pomurski tehnološki park d.o.o.

Vsebina izobraževanja je obsegala tematiko koncepta vitke proizvodnje, prestavitev kazalnikov merjenja poslovnega procesa, modelov upravljanja uspešnosti zaposlenih v okolju industrije 4.0 ter predstavitev primerov dobrih praks.

Sejem FIERACAVALLI 2019

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo se kot razstavljavec udeležili sejma FieraCavalli 2019, ki je potekal med 7.11. in 10.11.2019 v Veroni, Italija. Na sejmu smo predstavljali proizvod rezane in odprašene slame, ki jo prodajamo pod lastno blagovno znamko Lenabox.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sejem PFERD WELS 2019

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo se kot razstavljavec udeležili sejma Pferd Wels 2019, ki je potekal med 30.5. in 2.6.2019 v Welsu, Avstrija. Na sejmu smo predstavljali proizvod rezane in odprašene slame, ki jo prodajamo pod lastno blagovno znamko Lenabox.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sejem FIERACAVALLI 2018

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo se kot razstavljavec udeležili sejma FieraCavalli 2018, ki je potekal med 25. in 28.10.2018 v Veroni. Na sejmu smo predstavljali proizvod rezane in odprašene slame, ki jo prodajamo pod lastno blagovno znamko Lenabox.

Namen sejemskega nastopa je bila krepitev prepoznavnosti izdelkov blagovne znamke Lenabox na italijanskem trgu ter trgih držav Srednje Evrope ter posledično povečevanje prihodkov na tujih trgih in s tem krepitve konkurenčnega položaja podjetja.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.356,26 EUR v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sejem FIERACAVALLI 2017

V podjetju KGS Krajnc d.o.o. smo se udeležili sejma FieraCavalli 2017, ki je potekal med 26. in 29.10.2017 v Veroni. Na sejmu smo predstavljali proizvod rezane in odprašene slame, ki jo prodajamo pod lastno blagovno znamko Lenabox.

Namen sejma je bil razširitev in diverzifikacija trga, zapolnitev proizvodnih kapacitet ter gradnja blagovne znamke.

Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 EUR v okviru Javnega razpisa ˝Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017˝.

Ciljna skupina so bili distributerji ter večji končni uporabniki. Razstavni prostor je bil dobro obiskan, dobili smo številne nove poslovne kontakte. Cilj operacije je bil izdelek predstaviti čim širšemu krogu obiskovalcev na sejmu, dobiti vsaj 30 poslovnih kontaktov ter sklenitev 2 poslov. Navedene cilje smo dosegli ter jih v določenih segmentih celo presegli.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: www.eu-skladi.si